Sadovnické úpravy

Realizace sadovnických úprav provádíme dle vlastních projektů, nebo projektů předložených investorem.

 • Realizace výsadeb zeleně
 • Rekonstrukce zeleně
 • Údržba zeleně - jednorázová i celoroční

Realizace výsadeb zeleně

 • Terénní úpravy
 • Příprava území pro výsadby zeleně včetně použití našich akreditovaných substrátů
 • Výsadba stromů, keřů, trvalek, letniček, popínavých rostlin aj.     
 • Tvorba sadovnických a zahradních prvků (jezírka, potůčky, umělé vodoteče včetně rostlin, soliterní kameny, kačírek atd.)   akládání trávníků výsevem, hydroosevem či pokládáním trávníkových koberců
 • Zakládání zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, včetně instalace závlahy 
 • Zakládání veřejné zeleně u supermarketů, čerpacích stanic PHM, firemních sídel, průmyslových objektů, dětských hřišť, sportovišť atd.
 • Realizace extenzivních a intenzivních střešních zahrad (pochozí a pohledové včetně mobiliáře a závlahy)
 • Osázení hrobů Vašich blízkých trvalými rostlinami, včetně následné údržby (zálivka, pletí, zajištění výzdoby k svátkům a výročím)
     

Rekonstrukce zeleně

 • Rekonstrukce stávající zeleně, starých a nevhodných výsadeb
 • Rekonstrukce přestárlých parků, městské a obecní zeleně, příměstských a rekreačních zón, travnatých ploch, hřbitovů

Údržba zeleně - jednorázová i celoroční

 • Údržba travnatých ploch (sekání, hrabání, vertikutace, válení,  pískování, hnojení, úklid spadaného listí)
 • Údržba parků, městské zeleně, příměstských a rekreačních zón, hřbitovů, sportovišť
 • Péče o hrob Vašich blízkých (pravidelná údržba, včetně zálivky, pletí, čištění okolí hrobu, zajištění výzdoby k svátkům a výročím)
 • Údržba keřových skupin, tvarování, zmlazování, průklesty
 • Odstranění suchých a nemocných, pádem hrozících větví
 • Odstranění ruderálních porostů, čištění svahů a jiných míst od náletových dřevin
 • Údržba podél vodotečí
 • Konzervace dutin, prořezy a bezpečnostní vazby stromů
 • Odborné prořezy stromů včetně ošetření (redukční, zdravotní, bezpečnostní, výchovné)
 • Kácení a ořezy stromů (možnost použití autoplošiny či stromolezecké techniky)
 • Frézování pařezů
 • Odborná likvidace bioodpadu
 • Ošetřování památných stromů
 • Ochrana proti škodám způsobených zvěří okusem a otlukem
 • Chemická ochrana porostů před založením i po založením kultury
Back to top
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
ID5
OK
Odmítnout